Stand van zaken maart 2021

Jullie vragen je misschien weleens af hoe het staat met de stichting Houd Elkaar Overeind. Zijn de donaties goed terecht gekomen? Hoe gaat het verder, gezien alle maatregelen?

Eerlijk gezegd staan onze activiteiten noodgedwongen op een zeer laag pitje. De reisbeperkingen hebben tot gevolg dat niet alle toegezegde vakanties op l’Oustal  zijn verzilverd. Wij hopen en verwachten dat de uitverkoren zorgmedewerkers van de Palatijn een vakantie zullen boeken zodra Corona dat toelaat. De afgelopen zomer heeft een aantal zorgverleners gelukkig wel kunnen uitrusten op l’Oustal, mede dankzij jullie donaties aan de stichting. We deden daar verslag van op de website van stichting HEO.

Op dit moment resteert nog een bedrag in kas van de stichting waarmee we 4 personen (2 zorgverleners met reisgenoot) blij kunnen maken. Om te zorgen dat ook dit laatste deel van de donaties goed besteed wordt nodigen we graag onze donateurs uit om iemand voor te dragen voor een verblijf op l’Oustal. Dat kan een medewerker uit een zorginstelling zijn, maar ook een thuiszorgmedewerker of een mantelzorger die een verblijf op l’Oustal goed kan gebruiken en voor wie een dergelijke vakantie niet vanzelfsprekend is. Een korte toelichting op de voorgestelde kandidaat is natuurlijk erg prettig.

De voordracht ontvangen wij graag uiterlijk 28 maart as. per mail naar  info@houdelkaarovereind.nl , het bestuur zal dan vóór 4 april as. bekend maken wie de gelukkigen zijn.

Net als iedereen hopen we dat de vaccinaties verlichting gaan brengen en dat het reizen en elkaar ontmoeten weer mogelijk wordt.

Met hartelijke groet,
het bestuur van HEO, Jan, Christa, Barbera en Mercedes.