Privacybeleid

van “Houd Elkaar Overeind” (HEO)

Het website-adres is: http://site.houdelkaarovereind.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Uw persoonsgegevens

De stichting gebruikt uw persoonsgegevens alleen wanneer u deze zelf heeft verstrekt bv voor het aanmelden voor een nieuwsbrief of aanmelding deelname. Het gaat hier om voor- , achternaam en e-mailadres

Analytics

Hoe lang we uw data bewaren

Stichting HEO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Welke rechten u heeft over uw data

Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven heeft. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben, verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw data eventueel naartoe sturen

Stichting HEO verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe we uw data beveiligen

Stichting HEO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op mail HEO

Stichting gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy (Google Analytics).